loader image

Bakkers | Hommen

M4H

M4H

In het Merwe vierhaven gebied te Rotterdam hebben we tegenover The Lee Towers het gebouw EPV verworven. Deze locatie zien we als een CROSSROAD locatie waarmee de locatie strategisch is gesitueerd ten opzichte van het (“nieuwe”) stadsdeel met de metro/ het OV punt.
Momenteel zijn we met diverse adviseurs onderzoek aan het verrichten om de plek als zodanig optimaal te kunnen ontwikkelen als Crossroad voor het gebied.